3 passos per a treballar la culpa

culpa1. Admetre

Esdevenir conscients del dany causat i admetre-ho directament davant la persona implicada. És important reconèixer que hem ferit a l’altre amb els nostres actes o decisions.

2. Escoltar

Donar la oportunitat a la persona implicada per a poder expressar el dany sofert. Això permetrà conèixer la profunditat de la ferida, acceptar el rol de cadascú i donar un espai al dolor (expressar-lo per a restablir l’equilibri intern).

3. Replantejar

Parar i decidir si volem continuar duent a terme aquella conducta (si és que la conducta en qüestió té continuïtat) o preferim interrompre-la, tenint en compte la informació de la qual disposem ara.

Atenció! És important no caure en l’auto càstig per a intentar compensar els danys causats.

Exemple:

Quedo amb la meva parella per anar una nit al teatre. Quan arriba el dia de la funció no arribo a l’hora i me la perdo. Quan surt de la representació està molt dolgut.

Un vegada admès el dany que li he causat, i haver-lo escoltat, puc replantejar-me la conducta: el puc tornar a convidar una altra nit, puc prestar més atenció a la meva puntualitat en les nostres cites a partir d’ara, etc.