Adolescents

13212473825_f816158781_o

L’adolescència és una etapa de transició entre la infància i l’adultesa que comporta molts canvis i constants. Apareixen canvis físics, emocionals, de creences, de prioritats, socials, psicològics, etc. És un moment en què es defineix la identitat de la persona, fet que la fa crucial en el cicle de la vida.

Durant aquesta etapa l’adolescent es va formant una opinió sobre sí mateix/a i sobre el món que l’envolta, i això comportarà, implícitament, que trenqui amb el model que li ha servit fins a aquest moment i en generi el seu propi. Anirà creant maneres pròpies d’actuar, de comunicar-se i d’expressar els seus sentiments, maneres de posicionar-se davant els altres (en els estudis, en les relacions personals, etc.), veient-se immers en una constant presa de decisions.

És per a tot això que és indispensable que aprengui a tenir una mirada introspectiva, per a saber què necessita i de quina manera vol respondre davant les situacions que se li vagin presentant al seu dia a dia.

La meva manera de treballar amb els adolescents és fent-los els protagonistes de la teràpia, que sentin que és un espai únic per a ells on se sentin acollits tal com són, en un entorn marcat amb els límits del respecte. Treballem i enfortim l’autorecolzament: que sentin que poden comptar amb ells mateixos i que, cada vegada, depenguin menys dels pares o d’altres adults importants del seu entorn. Mirem de quines eines disposen, treballem perquè n’aprenguin de noves, i treballem perquè es facin responsables de les seves decisions, mirant cap on volen anar i de quina manera, aprenent a gestionar les seves emocions i enfortint les seves relacions personals. En definitiva, acompanyo a l’adolescent perquè prengui consciència de quina és la seva mirada cap a la vida, què necessita, cap on vol anar, i que vagi aprehenent maneres d’estar i de comunicar-se dins del món dels adults.

 

La primera entrevista és amb els pares o tutors de l’adolescent, i és gratuïta. Després ja comencem a treballar amb l’adolescent de manera individual. Depenent de la demanda anirem pactant sessions puntuals amb els familiars, però el treball terapèutic serà amb i per l’adolescent.