Psicoteràpia

Hi poden haver molts motius i molt diversos que ens portin a començar un procés terapèutic: bloquejos, desequilibris, ansietat, por, depressió, estrès, inseguretat, desorientació, conflictes de parella, familiars, laborals, sexuals… Com a psicòloga, crec que el més important és prendre consciència que necessitem ajuda i fer el pas d’anar-la a buscar.

L’objectiu de la teràpia és que la persona aprengui a mirar-se a si mateixa, es conegui millor (necessitats, desitjos, dificultats, virtuts, etc.) i per tant, estigui més orientada a l’hora de prendre les seves decisions. D’altra banda, podrà revisar de quines eines disposa per a resoldre les situacions problemàtiques que obstaculitzin la seva vida quotidiana i/o les seves relacions personals, i integrar-ne de noves.

Parteixo d’una fe profunda de que totes les persones som capaces de dur les regnes de la nostra pròpia vida. Per tant, la meva manera de treballar és acompanyant a la persona en un treball de presa de consciència i d’expressió de les seves necessitats, emocions i sentiments que va vivint a cada moment. Aprendre a escoltar el que sentim, pensem i fem permet entendre’ns d’una manera més integral, i ens convida a fer-nos responsables de nosaltres mateixos i de les relacions que anem teixint al llarg de la vida.