6 Habilitats psicoafectives que afavoreixen tenir relacions saludables

 

respecte Mafalda

 

Les relacions depenen de dues o més persones, però nosaltres ens tenim a l’abast només a nosaltres mateixos.

  • Autoconeixement: conèixer els propis recursos dels quals disposem, les nostres debilitats i fortaleses, les nostres emocions, actituds, gustos i preferències, tendències d’acció, etc. i prendre consciència de què ens fa bé i ens ajuda al propi desenvolupament, i què no ens fa bé i ens el dificulta i/o obstaculitza.

La presa de consciència és el primer pas perquè després pugui venir el canvi. Per exemple, veure com és la meva reacció automàtica davant d’una determinada situació per a poder-la reajustar i actualitzar (desfer-nos d’aquells automatismes que han caducat).

  • Empatia: reconèixer les emocions, sentiments i pensaments de l’altre. No parlem ni d’entendre-les ni de compartir-les, sinó de donar-los un espai i un reconeixement.

Com diu el Dr. Claudio Naranjo, el mal de la nostra cultura és que mira més cap enfora que cap a dins”.

  • Respecte propi i vers l’altre. Deixar espai a l’altre i a nosaltres mateixos, tant com a les seves idees, pensaments i emocions, amb una mirada respectuosa, de benvinguda i agraïment. Això no vol dir compartir o estar d’acord amb tot, però sí ser generosos en rebre-ho.
  • Humilitat: saber ser senzill, saber-nos situar al lloc que ens pertoca respecte l’altre, i també reconèixer-nos en disposició tant de donar com de rebre. És una tasca difícil, ja que podem caure en la falsa humilitat, la qual es guia més per la recompensa en ser vistos que no pas pel vertader coneixement de qui sóc jo i quin espai ocupo en aquest moment (l’essència vers l’aparença).
  • Comunicació assertiva: saber expressar el que pensem, sentim o necessitem fent-ho de manera respectuosa, sense trepitjar a l’altre, sense agredir-lo i amb claredat. Ser clars en el nostre discurs ajuda a que l’altre s’orienti.
  • Confiança: saber que podem comptar amb l’altre, i que aquest ens vol bé. De la mateixa manera, oferir l’actitud per a que aflori aquests sentiment també a l’altra persona.


 

  •  Recomanacions respecte habilitats psicoafectives de la OMS
  • Camino de sanación emocional, Ricard Montseny.