Lectures recomanades

ansie

Aquest llibre és molt recomanable per a persones que estan en processos d’ansietat i se senten desorientades i angoixades. Exposa de manera molt clara què és l’ansietat, com funciona, i ofereix recursos pràctics per a afrontar-la. Una lectura que pot donar uns primers auxilis útils per a fer front a l’ansietat.